Brick.cz » Pravidla letní soutěže Brick 2020

Pravidla pro letní soutěž Brick 2020

 

STRUČNĚ JASNĚ:

  1. Zakupte v období soutěže jeden z produktů Brick
  2. Uschovejte si účtenku, budete ji potřebovat v případě, že vyhrajete
  3. Vyfoťte nakoupený produkt a odešlete ho společně s vyplněným formulářem na našich stránkách brick.cz
  4. Každý všední den vybíráme výherce, který obdrží drobné ceny. Jednou za 14 dní vybíráme výherce velké výhry. Na konci soutěže vybíráme výherce, který obdrží hlavní cenu

 

1.NÁZEV SOUTĚŽE

Letní soutěž Brick 2020.

 

2. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Pořadatel soutěže
Obchodní společnost Comperio s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

2.2. Organizátor soutěže
CRS a.s., IČO: 28387741, spisová značka B 14261 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 546, PSČ 18200

 

3. Termín konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v období od 13.7.2020 do 21.8.2020. Soutěž je rozdělena na tři hrací bloky, v každém z nich se soutěží s jiným výrobkem o jiné ceny, a to následovně:

  • 13.7. – 24.7. 2020 – výrobek: vepřové sádlo Brick
  • 27.7. – 9.8. 2020 – výrobek: těsto od Brick (na pizzu, kynuté, listové, Pizzakit)
  • 10.8. – 23.8. 2020 – výrobek: trubičky Brick

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím webu brick.cz, kde bude umístěn soutěžní formulář. Výherci budou kontaktováni skrze SMS zprávu a email.

 

4. PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE A PRINCIP SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba - spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele či vyhlašovatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže.

4.2. Úkolem soutěžícího je vyplnit formulář umístěný na webových stránkách Brick.cz. a přiložit fotografii koupeného výrobku Brick společně s účtenkou z nákupu v době, kdy soutěž s tímto předmětem probíhá. 

4.3. Podmínkou účasti soutěžícího je vlastnit účtenku dokazující nákup jednoho z produktů Brick: čerstvé těsto na pizzu, kynuté těsto, listové těsto, Pizzakit, vepřové sádlo či trubičky jakékoliv příchuti. V případě, že bude soutěžící vygenerován jako vítěz soutěže, musí být schopný tuto účtenku doložit. Na účtence musí být viditelný koupený produkt a datum, kdy k nákupu došlo. Nákup musí proběhnout ve dnech trvání soutěže k příslušnému výrobku (viz 3.1). Dále musí být na účtence viditelné číslo dokladu. Pokud některá z výše uvedených náležitostí na dokladu vidět není, smí organizátor soutěže soutěžícího vyloučit z losování. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek v čl. 6 těchto Pravidel.

4.4. Konkrétní účtenku smí do soutěže přihlásit jen jeden soutěžící. Soutěžící se do soutěže může zapojit víckrát. Pokaždé však s jiným účetním dokladem. Pokud se bude účtenka dablovat, ve hře zůstane ten soutěžící, který ji přihlásil jako první. 

 

5. VÝHRY, VÝBĚR VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Soutěž probíhá v několika rovinách:

5.1. Každodenní výhry

Každý pracovní den bude náhodně vygenerován jeden výherce, který obdrží jednu z menších výher jako je: houpací síť, spacák, dárkový koš, stolní hra Activity, reproduktor JBL, nafukovací křeslo, piknik termo taška, degustační pivní set Muflon, zástěra a kuchařka, grilovací set. Výherce je losován vždy následující všední den za den předešlý. Páteční výherci těchto každodenních cen jsou tak losováni vždy následující pondělí.

Výherce bude hned po vygenerování informován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. Výhra bude odeslána poštou.

5.2. Velké výhry

V každém z bloků se hraje o jednu velkou cenu:

  • 13.7. – 24.7. 2020 – gril Weber Master Touch
  • 27.7. – 9.8. 2020 – kávovar Gran Gaggia Prestige + 1 balení kávy
  • 10.8. – 23.8. 2020 – člun Intex SEAHAWK 3 SET + sud piva Muflon

Možnost registrace skrze formulář vyplněný na webových stránkách www.brick.cz bude vždy do konce dne hracího bloku, tedy neděle 9.8. a následně 23.8.

Výherce bude náhodně vygenerován následující pondělí po ukončení bloku (to znamená: 27.7., 10.8. a 24.8.) a ještě ten den kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. Cenu doručí jeden ze zástupců značky BRICK, který se s výhercem předem spojí.

5.3. Hlavní výhra léta

Výherce vyhrává elektrickou koloběžku Xiaomi Mi Electric Scooter 2.

Výherce bude náhodně vygenerován v pondělí 24.8.2020 a ještě ten den kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. K předání výhry dojde osobně v sídle pořadatele soutěže, popřípadě na jiném vhodném místě dle dohody s výhercem.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výherce bere na vědomí, že hodnotu ceny nelze vyplatit v hotovosti, že není možné namísto výhry požadovat náhradní plnění a výhra není soudně vymahatelná. Výhra nebude udělena v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání ceny.

5.3. Po zaslání informace výherci, že byl vybrán, bude prostřednictvím emailu a SMS zprávy vyzván, aby potvrdil své kontaktní údaje. Výherce má 10 dnů od oznámení výhry na odpověď. Výherce je povinen poskytnout pořadateli a organizátorovi součinnost nezbytnou pro předání či zaslání výhry. Pokud se výherce nespojí/nezkontaktuje pořadatele a organizátora do 10 dnů od oznámení výherce, zaniká jeho nárok na výhru.

5.4. Pořadatel či organizátor odešle výhry nejpozději v prvním týdnu následujícího měsíce. V případě osobního doručení (velkých výher) se obchodní zástupce značky BRICK spojí s výhercem telefonicky nebo emailem nejpozději do konce prvního týdne následujícího měsíce od oznámení výhry a domluví se, kdy k předání výhry dojde. 

5.5. V případě odesílání výhry poštou platí, že pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel ani organizátor nezodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení čí nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího či poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele či dopravce.

5.6. Předáním či zasláním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Pořadatele a Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly.

 

6. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.

 

8. Souhlas soutěžícího s pravidly soutěže

Zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

 

9. PŘÍPADNÉ Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

 

10. Platnost a účinnost pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 13. 7. 2020. Pravidla Soutěže „Letní soutěž Brick 2020“ vydala dne 13.7. 2020 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

 

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, sítí Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited . Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 
Tato pravidla jsou platná a účinná od 13.7.2020

AKTUALIZACE PODMÍNEK (29. 7. 2020)

Vážení soutěžící, z důvodu velkého zájmu o naši soutěž a tedy i čerstvého těsta na pizzu BRICK jsme se rozhodli rozšířit soutěžní výrobek na všechna těsta Brick. Nově se tak do soutěže můžete kromě čerstvého těsta na pizzu přihlásit i s těmtio Brick výrobky: kynuté těsto, listové těsto a Pizzakit. Chceme tím tak zjednodušit přístup k soutěžním výrobkům a zvýšit možnost zapojení se do soutěže. Do soutěže s těmito výrobky se můžete zapojit v soutěžním bloku od 27.7. do 9.8. 2020.

Podobné rozšíření platí i na třetí blok soutěže, který poběží 10.8. – 23.8. 2020. V tomto bloku se hraje s trubičkami BRICK jakékoliv příchuti, to znamená: lískový oříšek, kokos, kakao i vanilka.

Dále si Vás dovolujeme informovat o aktualizace pravidel, kterou jsme provedli, aby byla soutěž co nejpřehlednější a nejférovější:

Druhý blok soutěže, který měl končit v pátek 7. 8. 2020 ve 13:00, prodlužujeme až do konce neděle 9. 8. 2020. Jak stojí v pravidlech, výherce velké ceny (kávovar Gran Gaggia Prestige) bude náhodně vygenerován hned následující pondělí, to znamená 10.8. 2020.

Třetí blok soutěže, který měl končit v pátek 21.8. 2020 ve 13:00, prodlužujeme až do konce neděle 23. 8. 2020. Jak stojí v pravidlech, výherce velké ceny (člun Intex SEAHAWK 3 SET + sud piva Muflon 11°) bude náhodně vygenerován hned následující pondělí, to znamená 24. 8. 2020.

Z důvodu transparentnosti soutěže si dovolujeme vysvětlit, že výherci každodenních cen jsou losováni vždy následující všední den za den předešlý. Páteční výherci těchto každodenních cen jsou tak vylosováni vždy následující pondělí.

Dovolujeme si také upozornit, že jsme v podmínkách soutěže podrobněji rozvedli podvodné praktiky soutěže. Konkrétní účtenku smí do soutěže přihlásit jen jeden soutěžící. Pokud se bude účtenka dablovat, ve hře zůstane ten soutěžící, který ji přihlásil jako první. Na fotografii musí být čitelné číslo dokladu. Pokud toto číslo viditelné není, smí organizátor soutěže soutěžícího vyloučit z losování. Soutěžící se do soutěže může zapojit víckrát, avšak jednu a tu samou účtenku může použít pouze jednou.

Úpravy jsou platné od tohoto dne.