Brick.cz » Pravidla soutěže o TOP KÁVOVAR A DALŠÍCH 120 CEN

Pravidla soutěže o TOP KÁVOVAR A DALŠÍCH 120 CEN

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 1. Zakupte v období soutěže libovolný produkt Brick.
 2. Uschovejte si účtenku, budete ji potřebovat v případě, že vyhrajete.
 3. Vyplňte soutěžní formulář a odpovězte na soutěžní otázku dle zadání.
 4. Každý týden se na soutěžním webu objeví nová otázka, každý týden můžete jednou odpovědět.
 5. Každý všední den losujeme výherce, který obdrží slevový kupón na e-shop www.domacikavovary.cz. Jednou za týden (vždy v pondělí) losujeme výherce týdenní výhry ze soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku daného týdne. Na konci soutěže losujeme jednoho výherce, který obdrží hlavní cenu.

1.NÁZEV SOUTĚŽE

Podzimní soutěž Brick 2022.

 

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Pořadatel soutěže
Obchodní společnost Comperio s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

2.2. Organizátor soutěže
CRS a.s., IČO: 28387741, spisová značka B 14261 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 546, PSČ 18200

 

 1. Termín konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v období od 31.10. 2022 do 27. 11. 2022. Soutěž je rozdělena do čtyř týdnů. V každém z nich, vždy v pondělí v 00:01 hodin, se na webu objeví nová otázka, se kterou se soutěží o týdenní výhry:

 • 31. 10.-6. 11. 2022 – první otázka
 • 7. 11.-13. 11. 2022 – druhá otázka
 • 14. 11.-20. 11. 2022 – třetí otázka
 • 21. 11.-27. 11. 2022 – čtvrtá otázka
 • 29. 11. 2022 – losování o hlavní výhru

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím webu brick.cz, kde bude umístěn soutěžní formulář. Výherci budou kontaktováni skrze SMS zprávu a email.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE A PRINCIP SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele či vyhlašovatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže.

4.2. Úkolem soutěžícího je vyplnit formulář umístěný na webových stránkách Brick.cz. a odpovědět na soutěžní otázku. 

4.3. Podmínkou účasti soutěžícího je vlastnit účtenku dokazující nákup jednoho z produktů Brick. V případě, že bude soutěžící vygenerován jako vítěz soutěže, musí být schopný tuto účtenku doložit. Na účtence musí být viditelný koupený produkt a datum, kdy k nákupu došlo. Nákup musí proběhnout ve dnech trvání soutěže (viz 3.1). Dále musí být na účtence viditelné číslo dokladu. Pokud některá z výše uvedených náležitostí na dokladu vidět není, smí organizátor soutěže soutěžícího vyloučit z losování. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek v čl. 6 těchto Pravidel.

4.4. Soutěžící se do soutěže může zapojit jednou za každý týden tzn. soutěžící může odpovědět na každou soutěžní otázku jednou, celkem čtyřikrát během celé soutěže. Pokud se zúčastní pouze jednou, jeho kontakt se ve finálovém slosování objeví pouze jednou, pokud odpoví na všechny otázky během čtyř týdnů, objeví se ve slosování čtyřikrát.

 

 1. VÝHRY, VÝBĚR VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Soutěž probíhá v několika rovinách:

5.1. Každodenní výhry

Každý pracovní den bude náhodně vygenerováno pět výherců, kteří obdrží slevový kód, který může uplatnit na e-shopu www.domacikavovary.cz. Výherci jsou losováni vždy následující všední den za den předešlý. Páteční výherci těchto každodenních cen jsou tak losováni vždy následující pondělí.

Výherce bude nejpozději 24 hodin po vygenerování informován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. Slevový kód mu bude odeslán e-mailem.

5.2. Týdenní výhry

V každém týdnu se hraje o ceny poskytnuté e-shopem domácí kávovary, které budou rozděleny mezi 33 náhodně vygenerovaných soutěžících.

 • Pro 1 výherce: Dárkový voucher v hodnotě 10 000 Kč na nákup na e-shopu domacikavovary.cz + baristický kurz
 • Pro 1 výherce: Dárkový voucher v hodnotě 6 000 Kč na nákup na e-shopu domacikavovary.cz
 • Pro 1 výherce: Dárkový voucher v hodnotě 3 000 Kč na nákup na e-shopu domacikavovary.cz
 • Pro 5 výherců: Bialetti set Venus 6 porcí + káva 250 g
 • Pro 5 výherců: Bialetti Set Moka Express 3 porce červená + šálky
 • Pro 5 výherců: Bialetti set Moka Express 6 porcí + káva 200 g
 • Pro 5 výherců: Bialetti New Venus 4 porce modrá + 2x Bialetti mletá káva 100 g
 • Pro 5 výherců: Bialetti New Venus 4 porce modrá + 2x Bialetti mletá káva 100 g
 • Pro 5 výherců: Káva Gaggia classic 1000 g

Možnost registrace skrze formulář vyplněný na webových stránkách www.brick.cz bude vždy do konce posledního dne v týdnu, tedy neděle.

Výherce bude náhodně vygenerován následující pondělí po ukončení bloku (to znamená: 7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2022) a nejpozději do 48 hodin kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. Cena bude doručena na adresu soutěžícího, kterou uvedl v soutěžním formuláři.

5.3. Hlavní výhra

Výherce vyhrává kávovar Gaggia Cadorna Prestige, sadu 4 Gaggia cappucino šálků s podšálky, sadu 6 Gaggia espresso šálků s podšálky a k tomu baristický kurz, kde se naučí připravovat tu nejlepší kávu.

Výherce bude náhodně vygenerován v úterý 29. 11. 2022 a nejpozději do 48 hodin kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v soutěžním formuláři. K předání výhry dojde osobně v sídle pořadatele soutěže, popřípadě na jiném vhodném místě dle dohody s výhercem.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výherce bere na vědomí, že hodnotu ceny nelze vyplatit v hotovosti, že není možné namísto výhry požadovat náhradní plnění a výhra není soudně vymahatelná. Výhra nebude udělena v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání ceny.

5.3. Po zaslání informace výherci, že byl vybrán, bude prostřednictvím emailu a SMS zprávy vyzván, aby potvrdil své kontaktní údaje. Výherce má 10 dnů od oznámení výhry na odpověď. Výherce je povinen poskytnout pořadateli a organizátorovi součinnost nezbytnou pro předání či zaslání výhry. Pokud se výherce nespojí/nezkontaktuje pořadatele a organizátora do 10 dnů od oznámení výherce, zaniká jeho nárok na výhru.

5.4. Pořadatel či organizátor odešle výhry nejpozději v prvním týdnu následujícího měsíce. V případě osobního doručení (velkých výher) se obchodní zástupce značky BRICK spojí s výhercem telefonicky nebo emailem nejpozději do konce prvního týdne následujícího měsíce od oznámení výhry a domluví se, kdy k předání výhry dojde. 

5.5. V případě odesílání výhry poštou platí, že pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel ani organizátor nezodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího či poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele či dopravce.

5.6. Předáním či zasláním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Pořadatele a Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly.

 

 1. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.

 

 1. Souhlas soutěžícího s pravidly soutěže

Zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

 

 1. PŘÍPADNÉ Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

 

 1. Platnost a účinnost pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 3. 10. 2022. Pravidla Soutěže „Podzimní soutěž Brick 2022“ vydala dne 3.10. 2022 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

 

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta Platforms, sítí Facebook ani Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms. 
Tato pravidla jsou platná a účinná od 31. 10. 2022.

 

Zpět na soutěž